La stranga mondo de la likenoj, 3

Publié le par Mateo

 

Jen hodiaŭ likenoj kreskantaj sur arboj. Se vi ne vidis la unuajn artikloj pri la likenoj, vi povas unue rigardi la artiklon pri la ĉefaj formoj de likenoj.


Voici aujourd’hui des lichens poussant sur les arbres. Si vous n’aviez pas vu les premiers articles sur les lichens, vous pouvez regardez d’abord l’article sur les principales formes des lichens.

 


Oni ofte nomas tiun unuan specion « la musko je la kverkoj », kvankam tute ne estas musko. Ĝia vera nomo estas Evernia prunastri. Tiu likeno estas tre komuna sur eksnovaj arboj. La supra flanko de la talo estas griz-verda, kaj la suba griza.


On appelle souvent cette première espèce la « mousse des chênes », bien qu’elle ne soit pas du tout une mousse. Son vrai nom est Evernia prunastri. Ce lichen est très commun sur les vieux arbres. La face supérieure du thalle est grise-verte et l’inférieure grise.

 

Evernia prunastri


Flava likeno estas ankaŭ tre komuna : Xanthoria parietina. Estas pluraj specioj kaj oni ne povas estas certa nur rigardante nudokule, sed tiu estas la plej komuna. Greka « xanthos » signifas flava.


Un lichen jaune est aussi très commun : Xanthoria parietina. Il y a plusieurs espèces et on ne peut être sur seulement en regardant à l’œil nu, mais celle-ci est la plus commune. En grec « Xanthos » signifie jaune.

 

PICT3798


Alia grupo de likenoj similas al grandaj barboj pendata el la branĉoj. Oni nomas ilin barblikenoj ; ilin estas el la genro Usnea. Tiu genro estas utila por scii la aer-kvalito, ĉar ĝi ne kreskas kiam la aero estas polucia.


Un autre groupe de lichens ressemble à de grandes barbes pendant des branches. On les appelles lichens-barbes ; ils sont du genre Usnea. Ce genre est utile pour connaitre la qualité de l’air, car il sont sensibles à la pollution atmosphérique.

 Usnea sp, Québec


La stranga mondo de la likenoj

       1. Ĉefaj formoj

       2. Likenoj sur la grundo

       3. Likenoj sur la arboj

 

L'étrange monde des lichens
       1. Principales formes
       2. Lichens du sol
       3. Lichens des arbresPour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article