La aventuroj de la krabaraneo

Publié le par Mirinda Naturo

 

Kutime, natura leĝo volas ke granduloj manĝas malgrandulojn. La Krabaraneo ne konsentas. Jen ĝiaj mirindaj aventuroj...

 

Généralement, une loi de la nature veut que les grands mangent les petits. L'Araignée-crabe n'est pas d'accord. Voici ses étonnantes aventures...

 

PICT4198

 

Oni tuj vidas ke ĝi havas 8 krurojn, kaj ke ĝia corpo estas dividita duparte : estas do araneo. Oni rimarkas ankaŭ ke la 4 unuaj krurojn estas multe pli grandaj kaj fortaj ol la 4 lastaj : pro tio oni rekonas la familio Thomisidae. Tiel, Thomisidae similas al kraboj, kaj ilia popola nomo estas krabaraneo. Krome, rigardu ĝia dorso : estas du pintoj. Tiu signifas ke estas certe la specio Thomisus onustus.

 

On voit tout de suite qu'elle à 8 pattes, et que son corps est divisé en deux parties : c'est donc une araignée. On remarque aussi que les 4 premières pattes sont plus grandes et plus fortes que les 4 dernières : on reconnait comme cela la famille des Thomisidae. Ainsi, les Thomisidae ressemble à des crabes, et leur nom populaire est Araignée-crabe. En plus, regardez son dos : il y a deux pointes. Cela signifie qu'il s'agit probablement de l'espèce Thomisus onustus.

 

PICT3860

 

Mi diris ke ĝi povas manĝi pli grandulojn ol si. Kiel tio stranga afero estas eble ? Por kapti predojn, tiu araneo ne faras araneaĵojn (araneaj retoj). Ĝi staras kaŝata sub floro (ĉi tie estas vipurherbo, Echium vulgare) :

 

J'ai dis qu'elle pouvait manger plus grands qu'elle. Comment cette étrange chose est-elle possible ? Pour attraper des proies, cette araignée ne fait pas de toiles. Elle reste cachée sous une fleur (ici c'est une vipérine, Echium vulgare) :

 

PICT3745

PICT4435

 

Krome, per mimetismo, la insektoj ne vidas ĝin. Thomisus iĝas de la sama koloro ke la floro post kelkaj tagoj (ŝajnas ke tiuj ĉi ne konas jam la loka kutimo !) Abelo, ekzemple, proksimiĝas tute honeste kaj dubanta pri nenio.

 

De plus, par mimétisme, les insectes ne la voit pas. Thomisus devient de la même couleur que la fleur après quelques jours (il semble que celles-ci ce connaissent pas encore la coutume locale !). Une abeille, par exemple, s'approche tout à fait honnêtement, et ne se doutant de rien.

 

PICT3875.JPG

 

Kiam la abelo estas sufiĉe proksima, la araneo ekaperas kaj, per ĝiaj grandaj kruroj, kaptas la insekton kaj tuj mordas ĝin al la kolo. Estas ofte abeloj, sed ankaŭ foje papilioj aŭ eĉ libeloj.

 

Quand l'abeille est suffisament proche, l'araignée surgit et, par ses grandes pattes, attrape l'instecte et, tout de suite, le mord au cou. C'est souvent des abeilles, mais aussi parfois des papillons ou même des libellules.

 

Thomisus onustus

PICT3917

 

Ĉe la araneoj, ofte la viro estas pli malgranda ol la ino. Ĉu vi vidis lin supre ? Rigardu bone sur la ventro de la flava araneo : estas tre malgranda oranĝa viro !

 

Chez les araignées, le mâle est souvent plus petit que la femelle. L'avez vous vu au-dessus ? Regardez bien sur le ventre de l'araignée jaune, il y a un tres petit mâle orange !

 

Thomise femelle + male + abeille

 

Fine, por francalingvanoj, jen belega teksto el la fama insektisto "Jean-Henri Fabre" pri Thomisus onustus. Vidu ankaŭ tiun artiklo pri aliaj tomizoj.

 

Enfin, pour les francophones, voivi un magnifique texte du fameux entomologiste Jean-Henri Fabre sur Thomisus onustus. Voir aussi cet article sur d'autres thomises.

Publié dans Insektoj kaj aliaj

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article

Berger 26/01/2010 12:35


Depyis peu, il me semble que je comprends mieux l'esperanto et que je profite mieux des commentaires des photos...